Phần Thưởng

11-07-22

Tham gia sự kiện Vạn Tượng Chi Chủ 8, quý bằng hữu sẽ có cơ hội sở hữu những phần thưởng giá trị sau đây:

Phần thưởng

Lưu ý, vì số lượng quà tặng mỗi loại có giới hạn nên có thể vào rương của những bằng hữu tham gia sớm nhất. Do đó, Quý bằng hữu hãy khẩn trương tham gia nhé!

Phần thưởng ngẫu nhiên

5 Kim Tinh Thạch

1 Bí Ngân 3

5 Kim Tàm Ty

1 Hồng Lệ Đa

1 Nguyên Chú Kim Phù

3 Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa

1 Thú Cưỡi
Niên Thú Lôi Đình

1 Luyện Trang Bảo Hộp


1 Rương Tiên Thú
Chí Tôn Vương Giả

(Cấp 95 mới có thể sử dụng)


Mảnh Bản Đồ Thiên Hoang Cổ Cảnh 1

Mảnh Bản Đồ Thiên Hoang Cổ Cảnh 2

Mảnh Bản Đồ Thiên Hoang Cổ Cảnh 3
Đôi khi có tỷ lệ không trúng.
Nhưng cơ hội may mắn vẫn còn chờ đợi phía trước!