Đầu trang

Hoa Đăng Ấn Ngữ

Hoa Đăng Ấn Ngữ

  • Thời gian: 21/02/2024 – 05/03/2024
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đạt cấp độ 30 trở lên.
  • Nội dung:

Tan Thien Long 3D

  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tất cả người chơi đạt đến cấp 30 có thể đến Lạc Dương (274,341) Thái Ni tham gia hoạt động Hoa Đăng Ẩn Ngữ.
  • Sau khi nhận, bạn có thể đến lân cận Lạc Dương (270,342), lần lượt nhấp 11 ngọn Hoa Đăng, đọc câu đố và chọn đáp án. Với mỗi câu đố có thể trả lời lại nhiều lần.

Tan Thien Long 3D

  • Sau khi đoán đúng 11 câu đố, có thể đến Lạc Dương (274,341) Thái Ni giao nhiệm vụ, khi giao nhiệm vụ được nhận nhiều phần thưởng kinh nghiệm và 5 Bánh Trôi. Bánh Trôi có thể dùng để tham gia Chợ Bách Hí.
  • Trong thời gian hoạt động, người chơi tích lũy hoàn thành nhiệm vụ đạt số ngày nhất định có thể đến Thái Ni nhận danh hiệu, số ngày hoàn thành càng nhiều, danh hiệu nhận được càng cao cấp, danh hiệu cao cấp sẽ đè lên danh hiệu cấp thấp.
Tích Lũy Tên danh hiệu
Hoàn thành nhiệm vụ 3 ngày Người Theo Đuổi Câu Đố
Hoàn thành nhiệm vụ 6 ngày Người Như Câu Đố
Hoàn thành nhiệm vụ 9 ngày Người Siêu Giải Đố
Hoàn thành nhiệm vụ 12 ngày Nụ Cười Mê Hoặc