Đầu trang

Tuyệt Phẩm Chuyển Đản

Chào đón tháng 10, Tân Thiên Long mang đến làn gió mới cho quý bằng hữu cùng sự kiện Tuyệt Phẩm Chuyển Đản Thông qua sự kiện, quý bằng hữu có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ!

  • Thời gian16/11/2022 – 22/11/2022

Nội dung hoạt động

Tuyệt Phẩm Chuyển Đản mang lại cơ hội cho bằng hữu sở hữu: Tử Kim Thạch, Lễ Hạp Tuyệt Phẩm...

Ngoài ra bằng hữu có cơ hội nhận được: Tiềm Năng Quả, Lam Diệp Thảo, Phỉ Thuý Tâm Tinh, Huyết Mạch Kim Đan, Chú Văn Huyết Ngọc, Hồn Băng Châu (Cấp 3), Trùng Lâu Đới, Mão, Hộ Uyển, Giới Chỉ, Hộ Phù 7,8 Sao, Hào Hiệp Huy Hiệu,…