Lịch đấu

19-08-22

Thời Gian Thi Đấu Vòng Sơ Loại

10:00 ngày 01/10/2022.


Thời Gian Thi Đấu Vòng Chung Kết

10:00 ngày 02/10/2022.


Bảng Thi Đấu