Lịch Đấu

07-02-23

Thời Gian Thi Đấu Vòng Sơ Loại

Ngày 18 /07 /2023 : Bảng A , B , C , D

Ngày 21/07/2023: Bảng E, F, G ,H

Bảng Thi Đấu