Lịch đấu

23-08-22

Lịch đấu Vòng loại giải đấu Tuyệt Tình Đệ Nhất Nhân

10:00 ngày 30/10/2022 : Bảng A , Bảng B , Bảng E , Bảng F


13:00 ngày 30/10/2022 : Bảng C , Bảng D , Bảng G , Bảng H


Bảng Thi Đấu