Đầu trang

Nhất Đại Phú Gia

Quý bằng hữu thân mến,

Trong thời gian diễn ra hoạt động Phú Gia, tham gia hoạt động Kinh Hỷ Tam Liên Hoàn và tiêu phí trong Tiệm Kim Nguyên Bảo có thể nhận được điểm Phú Gia.

Thời gian: 01/11/2023 – 07/11/2023

Điểm Phú Gia đạt mức nhất định có thể đến Đại lý (175,145) NPC Tôn Bát Gia để đổi các phần thưởng cố định như sau:

Lưu ý: Mỗi mức thưởng chỉ nhận 1 lần, hãy nhận trước 23:59 ngày 14/11/2023 tại Đại lý (175,145) NPC Tôn Bát Gia.

Mốc tích lũy

Phần thưởng (khóa)

Hình ảnh

2,000

Tiềm năng chân đan x1

Phong Thần

10,000

Khung Hình: Thiên Sơn Hàn Mang x1

Phong Thần

50,000

Giải Khế Lệnh x5

Phong Thần

100,000

Phiếu đổi bảo thạch cấp 6 x1

Phong Thần

200,000

Tĩnh tâm thảo x1

Phong Thần

400,000

Trứng Trân Thú: Thiên Cực Thần Quân x1

Phong Thần

1,000,000

Quà Bí Kỹ-Trân-Phá x1

Phong Thần