Lịch Đấu

25-10-23

Thời Gian Thi Đấu Vòng Loại 1

19h00 ngày 08/11/2023: Bảng A, B

19h00 ngày 10/11/2023: Bảng C, D

19h00 ngày 13/11/2023: Bảng E, F

19h00 ngày 14/11/2023: Bảng G, H

Lưu ý:

Thành viên tổ đội tham gia thi đấu vui lòng có mặt tại Lôi đài Biện Kinh và kênh Discord trước giờ thi đấu 15 phút để chuẩn bị cho giải đấu.

Bảng Thi Đấu