Đầu trang

Nội Dung

Quý bằng hữu thân mến,

Khép lại năm 2023 với các thành tích nổi bật nhất tại Tân Thiên Long, Ban điều hành trân trọng ghi nhận những đóng góp, nỗ lực, và thành tích của quý bằng hữu trong năm nay với các hạng mục và quà vinh danh như sau:

  • Lưu ý: Thời gian lấy dữ liệu các  hạng mục vinh danh TOP Bang hội có Tổng lực chiến bang cao nhất trong lịch sử, TOP Nhân vật có Điểm đánh giá trang bị cao nhất trong lịch sử: 23:59 ngày 29/12/2023
  • Trường hợp quý bằng hữu nhận được quà ở nhiều hạng mục, vui lòng liên hệ hỗ trợ để được hướng dẫn.
Hạng Mục Quà
TOP 1 Giải đấu Sinh tử lôi đài ( đội trưởng ) Tượng outgame 
TOP 1 Giải đấu Tuyệt đỉnh song hùng ( đội trưởng ) Tượng outgame
TOP 1 Tài phú Tượng outgame

Bang chủ Bang hội có tổng lực chiến TOP 1

Tượng outgame

TOP 1 Nhân vật có Điểm đánh giá trang bị

cao nhất trong lịch sử

Tượng outgame
Hạng Mục Quà
TOP 1 Giải đấu Sinh tử lôi đài (mỗi thành viên) Thú cưỡi Phi Long: U dạ (Vĩnh viễn)
TOP 2 Giải đấu Sinh tử lôi đài (đội trưởng) Thú cưỡi Phi Long: U dạ (Vĩnh viễn)
TOP 3 Giải đấu Sinh tử lôi đài (đội trưởng) Thú cưỡi Phi Long: U dạ (Vĩnh viễn)
TOP 1 Giải đấu Tuyệt đỉnh song hùng (mỗi thành viên) Thú cưỡi Phi Long: U dạ (Vĩnh viễn)
TOP 2 Giải đấu Tuyệt đỉnh song hùng (đội trưởng) Thú cưỡi Phi Long: U dạ (Vĩnh viễn)
TOP 3 Giải đấu Tuyệt đỉnh song hùng (đội trưởng) Thú cưỡi Phi Long: U dạ (Vĩnh viễn)
TOP 1 Tài phú  Thú cưỡi Phi Long: U dạ (Vĩnh viễn)

Bang chủ Bang hội có tổng lực chiến TOP 1

Thú cưỡi Phi Long: U dạ (Vĩnh viễn)

TOP 1 Nhân vật có Điểm đánh giá trang bị

cao nhất trong lịch sử

Thú cưỡi Phi Long: U dạ (Vĩnh viễn)

TOP 2 Nhân vật có Điểm đánh giá trang bị

cao nhất trong lịch sử

Thú cưỡi Phi Long: U dạ (Vĩnh viễn)

TOP 3 Nhân vật có Điểm đánh giá trang bị

cao nhất trong lịch sử

Thú cưỡi Phi Long: U dạ (Vĩnh viễn)

Nay xin thông báo để quý bằng hữu kịp nắm rõ. Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long 3D, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hỗ Trợ khách hàng hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.