Tải Game TTL 3D

Top
Tải bản 3D
Cách 1: Tải trực tiếp bản cài đặt Download Full

Sau khi tải xong, chạy file vừa tải để tiến hành cài đặt game Tân Thiên Long 3D.

Cách 2: Tải bản đầy đủ (tổng dung lượng 2.4 GB)
  • Tải tất cả 4 phần trên vào một thư mục.
  • Sau đó vào thư mục trên, nhấp đôi chuột vào tập tin có đuôi .exe (phần 1) để bắt đầu cài đặt.
Tải bản 2D
  • Tải tất cả 3 phần trên vào một thư mục.
  • Sau đó vào thư mục trên, nhấp đôi chuột vào tập tin có đuôi .exe (phần 1) để bắt đầu cài đặt.
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn