Đầu trang

Thiên Long Tầm Bảo

Quý bằng hữu thân mến!

Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý bằng hữu có thể chọn vào biểu tượng trên màn hình để tham gia sự kiện Thiên Long Tầm Bảo.

Giới thiệu chung

Bằng hữu tự mình lựa chọn Quay hoặc Dừng, khi dừng lại thì tổng 3 con số nhận được là kết quả cuối cùng, và nhận phần quà tương ứng. Ngoài rút thưởng Tử Vi Linh Phách, Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa, Linh Thú Tinh Phách, Điểm Kim Ngọc, Lưu Trường Thủy, Linh Vận Tàn Ấn Tập Lục, Niên Thú Đạp Phong, quý bằng hữu còn có cơ hội nhận được Trùng Lâu Liên.

Điểm Phần Thưởng Hình Ảnh
0-7 Tử Vi Linh Phách x2 (khóa)
8-18 Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x3 (khóa)
19-24 Linh Thú Tinh Phách x3 (không khóa)
25-35 Điểm Kim Ngọc x1 (không khóa)
36-41 Lưu Trường Thủy x2 (khóa)
42-45 Linh Vận Tàn Ấn Tập Lục x5 (khóa)
46-51 Thú Cưỡi: Niên Thú Đạp Phong x1 (khóa)
52-60 Trùng Lâu Liên x1 (không khóa)
  • Mỗi lượt chơi sẽ tiêu hao 1 Chùy Tử. Chùy Tử có thể mua tại Tiệm Kim Nguyên Bảo.