Đầu trang

Chân Nghĩa Mãn Giang Hồ

Phen này, hoạt động Chân Nguyên Thần Phách mang lại cho Quý bằng hữu tin vui cực hấp dẫn. Trương Sĩ Tâm cảm phục tấm lòng hiệp nghĩa của chư vị bằng hữu nên đã dành cho sự ưu đãi đặc biệt.

Giới thiệu chung

Thời gian diễn ra: 08/11/2023 – 14/11/2023

Nội dung hoạt động

Tiệm Nguyên BảoChân Nguyên Thần Phách. Dùng Chân Nguyên Thần Phách sẽ nhận 2.000 Chân Nguyên Tinh Túy và 1.000 Điểm chân nghĩa.

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Điểm chân nghĩa có 2 loại:

  • Điểm chân nghĩa hiện có dùng để đổi Chân Nguyên Cam, Tím.
  • Tổng điểm chân nghĩa đã nhận là điểm tích lũy chân nghĩa khi dùng Chân Nguyên Thần Phách.

Điểm chân nghĩa có thể đến Tô Châu gặp Trương Sĩ Tâm (349,230) đổi Chân Nguyên Tím, Cam.

Điểm Chân Nghĩa hiện có

  • Dùng để đổi Chân Nguyên Băng - Hỏa - Huyền - Độc - Sinh lực - Thể lực.
  • Mỗi người có thể đổi tối đa 3 Chân Nguyên Tím3 Chân Nguyên Cam các loại và sẽ tiêu hao điểm chân nghĩa khác nhau.
Đổi Chân Nguyên Tím
Lần đổi Chân Nguyên Tím Số điểm Chân Nghĩa tiêu hao
Lần 1 2.000
Lần 2 4.000
Lần 3 12.000

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Đổi Chân Nguyên Cam
Lần đổi Chân Nguyên Cam Số điểm Chân Nghĩa tiêu hao
Lần 1 6.000
Lần 2 12.000
Lần 3 40.000

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Tổng điểm chân nghĩa đã nhận

  • Tích lũy đủ 12.000 điểm, 24.000 điểm và 36.000 điểm chân nghĩa, mỗi mốc sẽ nhận được 1 Thần Nguyên Túy miễn phí. Khi đổi Thần Nguyên Túy điểm chân nghĩa không bị trừ đi.
  • Tối đa chỉ nhận được là 3 Thần Nguyên Túy với 3 mốc tích lũy.
  • Lưu ý: Thời gian kết thúc đổi Chân Nguyên và Thần Nguyên Túy là 23h59 ngày 14/11/2023.

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long 3D, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.