Đầu trang

Sinh Tiêu Lôi Đài

Thổi sinh khí mới vào các đại lục già cỗi, làm bừng lên sức sống của vạn vật trong thế giới Tân Thiên Long. Ngay trong lúc này, 12 linh vật bí ẩn đã giáng thế, khiến cho anh hùng hào kiệt nơi nơi đều háo hức đi tìm chúng để khiêu chiến thử tài.

Giới thiệu chung

  • Thời gian diễn ra: 08/11/2023 – 14/11/2023
  • Điều kiện tham gia: Bằng hữu cấp 20 trở lên.

Nội dung hoạt động

Bằng hữu có cấp độ 20 trở lên và có trong tay Sinh Tiêu Thỉnh Thiệp, hãy đến NPC Vân Phiêu Phiêu ở Đại Lý (271, 132) để khiêu chiến cùng 12 con giáp dưới sự chủ trì rất công bằng của Lôi Đài chủ trì Cát Tường Miêu.

Tan Thien Long, Tan Thien Long 3D

Bằng hữu có thể thu mua Sinh Tiêu Thỉnh Thiệp tại Tiệm Kim Nguyên Bảo với giá chỉ 30 Kim Nguyên Bảo.

Tan Thien Long, Tan Thien Long 3D

Khi vào lôi đài, Chủ Trì Cát Tường Miêu sẽ cử 1 trong số 12 con giáp bất kỳ để giao đấu cùng bằng hữu. Sau đó, Cát Tường Miêu sẽ cho bằng hữu 3 lựa chọn.

Tan Thien Long, Tan Thien Long 3D

Sau khi chiến đấu xong, nếu bằng hữu muốn tái chiến cùng con giáp vừa rồi thì chọn dòng Tái chiến đại biểu 12 con giáp lúc nãy.

Tan Thien Long, Tan Thien Long 3D

  • Số lần bằng hữu có thể tái chiến là vô hạn.
  • Mỗi lần tái chiến, bằng hữu sẽ tiêu hao một lượng Sinh Tiêu Thỉnh Thiệp. Lượng thiệp tiêu hao của bằng hữu sẽ bằng số lần tái chiến X 10. Ví dụ: Tái chiến lần đầu tiêu hao 10 thiệp, lần thứ 2 tiêu hao 20 thiệp, lần thứ 3 tiêu hao 30 thiệp,….

Và nếu như sau khi chiến đấu xong, bằng hữu không tái chiến cùng con giáp vừa rồi mà muốn giao đấu cùng con giáp khác thì chọn dòng “Rút chọn ngẫu nhiên 1 đại biểu 12 con giáp tiếp theo. Lúc này, bằng hữu sẽ tiêu hao 1 tấm Sinh Tiêu Thỉnh Thiệp.

Đặc biệt tham gia Sinh Tiêu Lôi Đài có thể nhận được Huyền Linh Đan.