Đầu trang

Duyên Định Kim Sinh

Quý bằng hữu thân mến,

Đón chào tháng 08, Tân Thiên Long sẽ khai mở hoạt động Duyên Định Kim Sinh với nội dung hấp dẫn, giúp các đôi uyên ương khắp thiên hạ có thể thỏa mộng tình duyên và nhận nhiều phần thưởng quý giá.

Theo đó, trong thời gian sự kiện, quý bằng hữu tặng Yêu Cơ Xanh cho người khác giới (1 Đóa Lam Sắc Yêu Cơ, 10 Đóa Lam Sắc Yêu Cơ, 15 Đóa Lam Sắc Yêu Cơ, 999 Đóa Yêu Cơ Xanh, 1314 Đóa Yêu Cơ Xanh, 1314 Đóa Yêu Cơ Xanh-Gấu Con), dựa vào loại Yêu Cơ Xanh khác nhau, người dùng và người nhận sẽ nhận được số hoa tặng và số hoa nhận tương ứng. Khi tặng hoa và nhận hoa đạt tích lũy đến 5.000 đóa sẽ có cơ hội được xếp hạng trong Duyên Định Kim Sinh.

Các mốc thời gian xếp hạng

  • Từ sau bảo trì ngày 27/07 đến 24h00 ngày 31/07/2022: Tặng hoặc nhận Lam Sắc Yêu Cơ sẽ được xếp hạng trong Bảng Tiên Duyên.
  • Từ 00h00 ngày 01/08 đến 24h00 ngày 04/08/2022: Tặng hoặc nhận Lam Sắc Yêu Cơ sẽ được xếp hạng trong Bảng Tam Sinh.
  • Từ 00h00 ngày 05/08 đến 24h00 ngày 09/08/2021: Tặng hoặc nhận Lam Sắc Yêu Cơ sẽ được xếp hạng trong Bảng Tình Thâm.

Phần thưởng

Tên Lễ Hạp tặng hoaPhần thưởng
Hộp Tiền Thế Tiên Duyên-Vàng Thời Trang: Vũ Y Hà Phiên Thiên (Vĩnh viễn)
Định Nhan Châu: Triệt Ca
Kiểu Tóc Vũ Phong
Vũ Khí: Giảo Giảo Tố Thủ Trì
Hộp Tiền Thế Tiên Duyên-Bạc Thời Trang: Vũ Y Hà Phiên Thiên (180 ngày)
Định Nhan Châu: Triệt Ca
Kiểu Tóc Vũ Phong
Vũ Khí: Giảo Giảo Tố Thủ Trì
Hộp Tiền Thế Tiên Duyên-Đồng Thời Trang: Vũ Y Hà Phiên Thiên (90 ngày)
Định Nhan Châu: Triệt Ca
Kiểu Tóc Vũ Phong
Vũ Khí: Giảo Giảo Tố Thủ Trì
Tình Thánh Lễ Hạp-Vàng Thú Cưỡi: Vân Thủy Điệp ( Vĩnh viễn)
Vũ Khí: Liên U
Tình Thánh Lễ Hạp-Bạc Thú Cưỡi: Vân Thủy Điệp 180 ngày)
Vũ Khí: Liên U
Tình Thánh Lễ Hạp-Đồng Thú Cưỡi: Vân Thủy Điệp (90 ngày)
Vũ Khí: Liên U
Tình Thâm Lễ Hạp-Vàng
(chọn 1 trong 3)
Lồng Đồng Tâm Uyên Ương
Lồng Cửu Lê Yêu Hổ
Lồng Oa Hoàng Long Mãng
Tình Thâm Lễ Hạp-Bạc
(chọn 1 trong 2)
Lồng Cửu Lê Yêu Hổ
Lồng Oa Hoàng Long Mãng
Lồng Trân Thú Oa Hoàng Long Mãng Lồng Trân Thú Oa Hoàng Long Mãng
Tên Lễ Hạp Nhận HoaThưởng cố định
Hộp Tiền Thế Tiên Duyên-Vàng Thời Trang: Vũ Y Hà Phiên Thiên (Vĩnh viễn)
Định Nhan Châu: Triệt Ca
Kiểu Tóc Vũ Phong
Vũ Khí: Giảo Giảo Tố Thủ Trì
Hộp Tiền Thế Tiên Duyên-Bạc Thời Trang: Vũ Y Hà Phiên Thiên (180 ngày)
Định Nhan Châu: Triệt Ca
Kiểu Tóc Vũ Phong
Vũ Khí: Giảo Giảo Tố Thủ Trì
Hộp Tiền Thế Tiên Duyên-Đồng Thời Trang: Vũ Y Hà Phiên Thiên (90 ngày)
Định Nhan Châu: Triệt Ca
Kiểu Tóc Vũ Phong
Vũ Khí: Giảo Giảo Tố Thủ Trì
Khuynh Thế Lễ Hạp-Vàng Thú Cưỡi: Trụy Phong Liên ( Vĩnh viễn)
Vũ Khí: Lục Khởi
Khuynh Thế Lễ Hạp-Bạc Thú Cưỡi: Trụy Phong Liên (180 ngày)
Vũ Khí: Lục Khởi
Khuynh Thế Lễ Hạp-Đồng Thú Cưỡi: Trụy Phong Liên (90 ngày)
Vũ Khí: Lục Khởi
Tình Thâm Lễ Hạp-Vàng
(chọn 1 trong 3)
Lồng Đồng Tâm Uyên Ương
Lồng Cửu Lê Yêu Hổ
Lồng Oa Hoàng Long Mãng
Tình Thâm Lễ Hạp-Bạc
(chọn 1 trong 2)
Lồng Cửu Lê Yêu Hổ
Lồng Oa Hoàng Long Mãng
Lồng Trân Thú Oa Hoàng Long Mãng Lồng Trân Thú Oa Hoàng Long Mãng