Đầu trang

Phụng Linh Chuyển Đản

Chào đón tháng 08 đang đến, Tân Thiên Long mang đến làn gió mới cho quý bằng hữu cùng sự kiện Phụng Linh Chuyển Đản. Thông qua sự kiện, quý bằng hữu có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ!

  • Thời gian: Từ ngày 03/08 - 23/08/2022.

Nội dung hoạt động

Phụng Linh Chuyển Đản mang lại cơ hội cho bằng hữu sở hữu Định Nhan Châu: Đan Tiêu, Phượng Linh Phi Giáp.

Ngoài ra bằng hữu có cơ hội nhận được: Kim Tàm Ti, Ly Hỏa, Điển Tịch Chú Giải, Phỉ Thúy Tâm Tinh, Nguyên Chú Kim Phù, Tiềm Năng Quả, Lam Diệp Thảo, Trùng Lâu Đới, Mão, Hộ Uyển, Giới Chỉ, Hộ Phù 7 - 8 sao.,...