Đầu trang

Cập nhật ngày 03/11

Quý bằng hữu thân mến.

Sự kiện Thiên Long Kỳ Tài 18 đã bắt đầu, để tiên cho quý bằng hữu theo dõi và tham gia sự kiện, Tân Thiên Long 3D xin cập nhật bảng xếp hạng tiêu phí Thiên Long Kỳ Tài 18 ngày 03/11/2022, thông tin chi tiết như sau:

Top Máy Chủ Nhân Vật Mức Tiêu Phí
1 Thiên Long 33 HữuKNB           7,750,000
2 Huyền Tố NhuCam           7,500,532
3 Thiên Long 33 HuyềnÐen           3,079,249
4 Thiên Long 33 Bốp           1,005,803
5 Thiên Long 33 NhacPhis               900,000
6 Thiên Long 33 NhatKNB               762,000
7 Huyền Tố 1ChúChimCu               422,660
8 Thiên Long 26 MộDungYênz               268,840
9 Thiên Long 33 KNBLuxury               200,000
10 Thiên Long 32 XìênTáo               184,608

Nay xin thông báo để quý bằng hữu kịp nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.