Đầu trang

Chơi Cùng Niên Thú

Quý bằng hữu thân mến,

Một mùa xuân lại đến. Nhân dịp này, Tân Thiên Long 3D mang đến niềm vui cho các đại hiệp với sự kiện Chơi Cùng Niên Thú hẹn mang đến nhiều niềm vui cùng phần quà hấp dẫn. Nội dung chi tiết ngay sau đây:

 • Thời gian: 07/02/2024 – 20/02/2024
 • Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, bằng hữu đạt cấp 30 trở lên có thể tự mình hoặc tổ đội 2-6 người đến Lạc Dương (269,255) Ân Bách Châu tham gia hoạt động Vui Cùng Niên Thú.

 • Đến toạ độ chỉ định, dùng đạo cụ: Bánh Năm Mới triệu hồi Niên Thú, các hạ có thể sử dụng kỹ năng: Bầu Trúc Đầu Trịch để tiêu hao thể lực của Niên Thú. Khi các hạ tiêu hao hết thể lực Niên Thú, có thể quay lại Lạc Dương (269,255) Ân Bách Châu để Nhận thưởng Chơi Cùng Niên Thú.
 • Phần thưởng:
 • Khi nhận thưởng Chơi Cùng Niên Thú sẽ nhận được phần thưởng phong phú
Phần thưởng Ngẫu nhiên nhận thêm (Khóa)
50 Kim Thù
 • Cao Cấp Căn Cốt Đan
 • Linh Thú Tinh Phách
 • Huyễn Hồn Đan
 • Cao Cấp Trân Thú Hoàn Đồng Thiên Thư
 • Thích Linh Tủy
 • Nhã Vật: Hí Thanh Long
 • Trứng Trân Thú: Niên Thú.
 • Trong hoạt động Chơi Cùng Niên Thú và Tiệc Đoàn Viên, Kim Thù được nhận tối đa là 1400, Kim Thù dùng trong Chợ Bách Hí (sau cập nhật ngày 21/02 sẽ mở bán).
 • Sau cập nhật 07/02-20/02, có thể đến chỗ Lạc Dương (242,269) Cảnh Niên hóa ngọc Trân Thú: Niên Thú thành Huyễn Ngọc: Niên, mở khóa ngoại hình Trân Thú cao cấp.