Đầu trang

Niên Thú Hóa Ngọc

Quý bẵng hữu thân mến,

Một mùa xuân lại đến. Nhân dịp này, Tân Thiên Long 3D mang đến niềm vui cho các đại hiệp với sự kiện Niên Thú Hóa Ngọc hẹn mang đến nhiều niềm vui cùng phần quà hấp dẫn. Nội dung chi tiết ngay sau đây:

 • Thời gian: 07/02/2024 – 20/02/2024
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đạt cấp độ 30 trở lên.
 • Nội dung:
 • Niên Thú Hóa Ngọc

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, hiệp sĩ đạt cấp 30 có thể đến Lạc Dương (242,269) Cảnh Niên hóa ngọc Trân Thú: Niên Thú thành Huyễn Ngọc: Niên, mở khóa ngoại hình Trân Thú cao cấp.
 • Hóa Ngọc Trân Thú: Niên Thú có cấp biến dị đạt cấp 4 và tỉ lệ trưởng thành đạt Trác Việt trở lên thành Huyễn Ngọc: Niên (Phong Cách Bình Minh). Sau khi dùng Huyễn Ngọc: Niên có thể vào giao diện Trân Thú Huyễn Linh để xem

Nhắc nhở: Trân Thú sau khi hóa ngọc Niên Thú sẽ biến mất.

 • Nhuộm Huyễn Ngọc
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, hiệp sĩ đạt cấp 30 có thể dùng Cán Hoa Lưu Kim Thủy để nhuộm Huyễn Ngọc: Niên.

 • Mỗi lần nhuộm sẽ nhận hiệu quả ngẫu nhiên, trong giao diện Nhuộm Huyễn Ngọc, các hạ có thể nhấp nút chữ Xem để xem các phong cách có thể nhuộm ra và độ hiếm của mỗi phong cách.

 • Tẩy Huyễn Ngọc
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, hiệp sĩ đạt cấp 30 có thể dùng Điểm Hồng Trang tẩy Huyễn Ngọc thành Phong Cách Hạn Định Tân Xuân.

 • Chỉ có Huyễn Ngọc: Niên [Phong Cách Tiêu Phong Ngâm]Huyễn Ngọc: Niên [Phong Cách Côn Phụng Âm] có thể tẩy.
 • Huyễn Ngọc: Niên [Phong Cách Tiêu Phong Ngâm] tẩy thành Huyễn Ngọc: Niên [Tiêu Phong Ngâm-Hạn Định Tân Xuân], Huyễn Ngọc: Niên [Phong Cách Côn Phụng Âm] tẩy thành Huyễn Ngọc: Niên [Côn Phụng Âm-Hạn Định Tân Xuân].

 • Có thể nhấn nút Giám tại giao diện Tẩy Huyễn Ngọc để xem kiểu phong cách sau khi nhuộm.

Tiêu Phong Ngâm-Hạn Định Tân Xuân

Côn Phụng Âm-Hạn Định Tân Xuân