Đầu trang

Thiên Chỉ Hạc Truyền Tình Ý

Trong thời gian Lễ Tình Nhân từ ngày 07/02/2024 – 20/02/2024, người chơi đạt cấp 50 đều có thể đến nhận nhiệm vụ Thiên Chỉ Hạc Trao Tình Nồng, chắp cánh tình yêu, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận phần thưởng nhiều kinh nghiệm! 

Mỗi ngày Thần Tình Yêu ở (271, 242 Lạc Dương) sẽ gửi cho mỗi người 3 Thiên Chỉ Hạc, tìm được đối tượng mình thích, dùng cho người ấy, có thể viết tên người ấy lên Thiên Chỉ Hạc.

Sau đó treo Thiên Chỉ Hạc lên Thái Hồ (157,185)-Cây Ước Nguyện, nói ra nhưng ước nguyện của mình trước Cây Ước Nguyện, nó nhất định sẽ hiển linh bảo vệ tình yêu của các bạn!  

Ngoài ra, mỗi ngày đến chỗ Cây Ước Nguyện kiểm tra, các hạ cũng có thể nhận được Thiên Chỉ Hạc bày tỏ từ người khác. Nếu nhận được, các hạ là người may mắn, dùng Thiên Chỉ Hạc này sẽ nhận được nhiều bất ngờ! Nếu không nhận được, đừng buồn, chỉ cần có tấm lòng thuần khiết, nhất định sẽ được báo đáp!

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long