Đầu trang

Duyên Định Kim Sinh

Quý bằng hữu thân mến,

Đón chào tháng 2, Tân Thiên Long sẽ khai mở hoạt động Duyên Định Kim Sinh với nội dung hấp dẫn, giúp các đôi uyên ương khắp thiên hạ có thể thỏa mộng tình duyên và nhận nhiều phần thưởng quý giá.

Theo đó, trong thời gian sự kiện, quý bằng hữu tặng Yêu Cơ Xanh cho người khác giới (1 Đóa Lam Sắc Yêu Cơ, 10 Đóa Lam Sắc Yêu Cơ, 15 Đóa Lam Sắc Yêu Cơ, 999 Đóa Yêu Cơ Xanh, 1314 Đóa Yêu Cơ Xanh, 1314 Đóa Yêu Cơ Xanh-Gấu Con), dựa vào loại Yêu Cơ Xanh khác nhau, người dùng và người nhận sẽ nhận được số hoa tặng và số hoa nhận tương ứng. Khi tặng hoa và nhận hoa đạt tích lũy đến 5.000 đóa sẽ có cơ hội được xếp hạng trong Duyên Định Kim Sinh.

Các mốc thời gian xếp hạng

 • Từ 00:00 08/02 đến 24:00 10/02: tặng Yêu Cơ Xanh hoặc nhận Yêu Cơ Xanh sẽ được xếp hạng trong Bảng Tặng Hoa Tiên Duyên hoặc Bảng Nhận Hoa Tiên Duyên.

 • Từ 00:00 11/02 đến 24:00 13/02: tặng Yêu Cơ Xanh hoặc nhận Yêu Cơ Xanh sẽ được xếp hạng trong Bảng Tặng Hoa Tình Thâm hoặc Bảng Nhận Hoa Tình Thâm.

 • Từ 00:00 14/02 đến 24:00 14/02: tặng Yêu Cơ Xanh hoặc nhận Yêu Cơ Xanh sẽ được xếp hạng trong Bảng Tặng Hoa Tình Nhân hoặc Bảng Nhận Hoa Tình Nhân.

Thưởng xếp hạng Tiên Duyên

Hạng

Top tặng hoa

Top nhận hoa

Hình ảnh

1

Danh Hiệu: Tự Hữu Tình Si Tạ Triều Mộ

Danh Hiệu: Vô Quan Phong Nguyệt Luyến Nhân Gian

Thời trang: Nguyệt Quang Luyến Nhân (vĩnh viễn)

Thời trang: Nguyệt Quang Luyến Nhân (vĩnh viễn)

Định Nhan Châu: Tương Tư

Định Nhan Châu: Tương Tư

Kiểu Tóc Liên Lý

Kiểu Tóc Liên Lý

2

Thời trang: Nguyệt Quang Luyến Nhân (180 ngày)

Thời trang: Nguyệt Quang Luyến Nhân (180 ngày)

Định Nhan Châu: Tương Tư

Định Nhan Châu: Tương Tư

Kiểu Tóc Liên Lý

Kiểu Tóc Liên Lý

3

Thời trang: Nguyệt Quang Luyến Nhân (90 ngày)

Thời trang: Nguyệt Quang Luyến Nhân (90 ngày)

Định Nhan Châu: Tương Tư

Định Nhan Châu: Tương Tư

Kiểu Tóc Liên Lý

Kiểu Tóc Liên Lý

TTL3D

Thưởng xếp hạng Lễ Tình Nhân

Hạng

Top tặng hoa

Top nhận hoa

Hình ảnh

1

Danh Hiệu: Thiên Kim Bất Hoán-Vi Ái Thành Si

Danh Hiệu: Thử Sinh Vô Hối-Bất Phụ Tình Tư

Thú Cưỡi: Thuần Bạch Kim Dực (vĩnh viễn)

Thú Cưỡi: Thuần Bạch Kim Dực (vĩnh viễn)

2

Thú Cưỡi: Thuần Bạch Kim Dực (180 ngày)

Thú Cưỡi: Thuần Bạch Kim Dực (180 ngày)

3

Thú Cưỡi: Thuần Bạch Kim Dực (90 ngày)

Thú Cưỡi: Thuần Bạch Kim Dực (90 ngày)

Thưởng xếp hạng Tình Thâm

Hạng

Top tặng hoa

Top nhận hoa

Hình ảnh

1
(chọn 2 trong 4)

Dây Định Duyên

Dây Định Duyên

Danh Hiệu: Sơn Hải Nan Di Tư Vô Cùng

Danh Hiệu: Nguyện Tình Thâm Dữ Quân Đồng

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Đồng Tâm Uyên Ương

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Đồng Tâm Uyên Ương

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Cửu Lê Yêu Hổ

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Cửu Lê Yêu Hổ

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Oa Hoàng Long Mãng

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Oa Hoàng Long Mãng

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Phá Trận Tướng Hồn

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Phá Trận Tướng Hồn

2
(chọn 1 trong 3)

Dây Định Duyên

Dây Định Duyên

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Đồng Tâm Uyên Ương

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Đồng Tâm Uyên Ương

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Cửu Lê Yêu Hổ

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Cửu Lê Yêu Hổ

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Oa Hoàng Long Mãng

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Oa Hoàng Long Mãng

3
(chọn 1 trong 2)

Dây Định Duyên

Dây Định Duyên

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Cửu Lê Yêu Hổ

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Cửu Lê Yêu Hổ

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Oa Hoàng Long Mãng

Lồng Trân Thú Siêu Cấp: Oa Hoàng Long Mãng

Phần thưởng Đổi Đồng Tâm Kết

 • Tặng Yêu Cơ Xanh cho người khác giới sẽ nhận được Đồng Tâm Kết, dùng để đổi quà.
  • Tặng 1 Yêu Cơ Xanh nhận được 1 Đồng Tâm Kết
  • Tặng 10 Yêu Cơ Xanh nhận được 10 Đồng Tâm Kết
  • Tặng 15 Yêu Cơ Xanh nhận được 12 Đồng Tâm Kết
  • Tặng 999 Yêu Cơ Xanh nhận được 400 Đồng Tâm Kết
  • Tặng 1314 Yêu Cơ Xanh nhận được 520 Đồng Tâm Kết
  • Tặng 1314 Yêu Cơ Xanh-Gấu Con nhận được 520 Đồng Tâm Kết
Số Đồng Tâm Kết đổi Vật phẩm Hình ảnh
1314 Lồng Trân Thú Mỹ Nhân Ngư
521 Trứng Trân Thú Mỹ Nhân Ngư
300 Bổng Bổng Đường (Hồng)
300 Bổng Bổng Đường (Lục)
300 Bổng Bổng Đường (Lam)
150 Trường Tương Tư
150 Trọn Đời Trọn Kiếp
150 Tình Yêu Vĩnh Hằng
120 Mạn Thiên Hoa Vũ
120 Mãn Thiên Hoa Vũ – Tâm Tương Ấn

Phần thưởng Đổi Ngọc Định Ước

 • Khi nhận Yêu Cơ Xanh, bằng hữu có cơ hội nhận được Ngọc Đính Ước. Yêu Cơ Xanh càng quý, xác suất nhận được Ngọc Định Ước càng cao. Dùng Ngọc Đính Ước để đổi quà danh hiệu và mật ngữ kim ti.
Số Ngọc Định Ước đổi Vật phẩm Hình ảnh
2 Thiên Duyên Mật Ngữ Kim Ti
2 Nhu Tình Mật Ngữ Kim Ti
2 Điềm Mỹ Mật Ngữ Kim Ti
2 Mỹ Mãn Mật Ngữ Kim Ti
2 Duy Ái Mật Ngữ Kim Ti
2 Tình Nồng Mật Ngữ Kim Ti
2 Thuần Ái Mật Ngữ Kim Ti
2 Mật Ngữ Kim Ti Yêu Thương
1 Nam: Hồng Trần Lãng Tử
Nữ: Linh Lung Bích Ngọc
3 Nam: Anh Tài Tuấn Tú
Nữ: Kim Ngọc Diệp
10 Nam: Tình Thi Thánh Thủ
Nữ: Khuynh Thế Phong Hoa
16 Nam: Tiên Phàm Tình Si
Nữ: Dao Trì Tiên Tử
 • Đổi Thưởng kết thúc vào 24:00 ngày 20/02/2024