Đầu trang

Kết quả ngày 12/05/2023

Chúc mừng các đội:
KimLong , Brothers88, Bộ 4 Báo Thủ, DuKhangViễnRi
đã giành được quyền vào vòng Chung Kết.