Đầu trang

Kết quả ngày 16/6

Chúc mừng các đội:
ThíchLàNhích
TEAM 4 – DH
4Dragon
Bất Hủ

đã giành được quyền vào vòng Chung Kết.