Ám Khí

Top

Cao thủ nội công thượng thừa lại sở hữu ám khí tuyệt luân chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, sức mạnh thần thánh có thể vung tay che trời. Ám khí tiềm tàng sức mạnh nội kình, nếu trong tay một kỳ nhân dù chỉ là kim châm vẫn có thể khiến đối phương kinh hồn bạt vía.

Thiết nghĩ các hạ đừng quên học tuyệt kỹ ám khí để phòng thân.

Học ám khí ở đâu?

Bằng hữu đến Đại Sư Yến Thanh [207;343] tại Lạc Dương học tuyệt kỹ Ám Khí.

Tan Thien Long 3D

Sử dụng ám khí thế nào?

Ném ám khí

 • Điều kiện: Ám khí đạt cấp 40.
 • Ám khí lĩnh ngộ 1 trong những kỹ năng sau:
  • Cứ 3 giây tạo một lần sát thương cho đối thủ theo một số điểm nhất định, mỗi lần 15 giây.
  • Tăng một trong những chỉ số: Ngoại Công, Độc Công, Nội Công, Hỏa Công, Huyền Công, Băng Công.... cho bản thân đến một số điểm nhất định.

Ám Khí Đả Huyệt

 • Điều kiện: Ám khí đạt cấp 70.
 • Ám khí lĩnh ngộ 1 trong những kỹ năng sau:
  • Định thân mục tiêu trong 6 giây.
  • Khiến mục tiêu hôn mê, kéo dài trong 6 giây.
  • Giảm 50% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 10 giây.
  • Giảm Nội - Ngoại Công trên mục tiêu theo một số điểm nhất định trong 30 giây.

Ám Khí Hộ Thể

 • Điều kiện: Ám khí đạt cấp 90.
 • Ám khí lĩnh ngộ 1 trong những kỹ năng sau:
  • Tăng một trong những chỉ số: Nội Lực, Thể Lực, Cường Lực, Thân Pháp, Trí Lực, Ngoại Thủ.... cho bản thân theo một số điểm nhất định.

Tẩy điểm ám khí

Đại sư Yến Thanh có thể làm mới kỹ năng ám khí. Nhưng cần phải có Vong Vô Thạch tại phụ bản Phiêu Miễu Phong (Huyết Chiến lẫn Sơ Chiến).

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn