Chế Dược

Top

K ỹ năng chế dược giúp bằng hữu tự chế tạo đơn dược để an lòng hơn khi bôn tẩu, đề phòng bệnh tật và đảm bảo sinh mệnh được trường thọ.

Sản phẩm chủ yếu là các dược phẩm có tác dụng hồi phục máu, khí tức thời và nâng cao các loại năng lực trong khoảng thời gian nhất định.

Để học chế dược, bằng hữu đến gặp Trương Minh Cảnh ở Lạc Dương (138,164).

Tan Thien Long 3D

Nguyên liệu chế dược mua từ thương gia đạo cụ, hoặc nhặt được khi săn bắt quái. Bạch Manh Sinh ở Lạc Dương (135,165) có bán những đơn chế dược cơ bản.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Bằng hữu nhấn Alt+S > Mở bảng kỹ năng > Kỹ năng Sinh hoạt > Chế dược > Chế tạo. Lưu ý thao tác này chỉ được thực hiện khi đứng cạnh lò luyện thuốc.

Tan Thien Long 3D

Đại Sư Trương Minh Cảnh cũng có thể giúp bằng hữu nâng cấp kỹ năng chế dược. Tất nhiên, để học, bằng hữu sẽ tốn một ít học phí và số kinh nghiệm nhất định, đồng thời độ thuần thục phải đạt đến mức cao nhất của cấp độ đang có.

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn