Giám Định Trang Bị

Top

Khi sở hữu những vật phẩm trong Thiên Long Bát Bộ như y phục hay vũ khí chúng ta đều gặp những khái niệm rất quen thuộc "Chưa giám định" hay "Tư chất chưa được giám định". Như vậy  giám định vật phẩm là gì, lợi ích như thế nào?

Khái niệm đồ cần giám định

 • Có 2 loại cần giám định đó là giám định chỉ số trang bị và tư chất trang bị.

Tan Thien Long 3D

Đồ chưa giám định chỉ số: Nếu không giám định thì không sử dụng được

Tan Thien Long 3D

Đồ chưa giám định tư chất: Nếu không giám định vẫn sử dụng bình thường

Giám định chỉ số trang bị

  • Cấp độ phù có thể giám định các vật phẩm có cấp độ khác nhau:
   • Giám định cấp 1: dùng cho trang bị <= cấp 10
   • Giám định cấp 2: <= cấp 20
   • Giám định cấp 3: <= cấp 30
   • Giám định cấp 4: <= cấp 40
   • Giám định cấp 5: <= cấp 50
   • Giám định cấp 6: <= cấp 60
   • Giám định cấp 7: <= cấp 70
   • Giám định cấp 8: <= cấp 80
   • Giám định cấp 9: <= cấp 90
   • Giám định cấp 10: <= cấp 100
   • Giám định cấp 11: <= cấp 110
   • Giám định cấp 12: dùng cho trang bị <= cấp 120
  • Phù giám định từ 1-4 có thể mua tại các NPC trong thành.
  • Giám định từ 5 trở lên có thể mua tại khu vực bản đồ Nhĩ Hải, Võ Di, Liêu Tây (mở tự tìm đường và tìm NPC có chữ giám định).
  • Giám định có thể đổi bằng điểm thiện ác ở NPC Lý Lạc Thi ở Tô Châu (290,187).

  Tan Thien Long 3D

     • Ngoài ra có thể mua trong Tiệm Nguyên Bảo.

   Tan Thien Long 3D

   Giám định tư chất trang bị

   Mang vật phẩm có dòng giám định hồng cần giám định tìm gặp Đại Tông Sư Phong Hồ Tử ở [306;289] Lạc Dương, Đại Tông Sư Âu Dã Tử ở [355;234] Tô Châu.

   Tan Thien Long 3DTan Thien Long 3D

   Tan Thien Long 3D

   Sử dụng giám định tư chất trang bị, đặt vật phẩm vào khung giám định.

   Tan Thien Long 3D

   Tan Thien Long 3D

   Khi giám định xong, nếu tư chất của chúng chưa làm bằng hữu hài lòng thì bằng hữu có thể Tái Giám Định Trang Bị. Thao tác này yêu cầu cần phải có Kim Cương Sa hoặc Kim Cương Tỏa.

   Tan Thien Long 3D

   Tan Thien Long 3D

   Đóng
   Hướng dẫn nhận code Diễn đàn