Phu - Thê

Top

Phiêu bạt khắp đại giang Nam Bắc, đã đến lúc đôi tình nhân cần tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của mình: Kết hôn Phu Thê. Hãy cùng nhau biến giấc mơ đôi lứa thành hiện thực trong thế giới của Tân Thiên Long 3D.

Điều kiện kết hôn

 • Bên nam >= cấp 35, bên nữ>= cấp 20.
 • Cặp nam nữ độc thân tổ đội với nhau.

 • Độ hữu hảo của hai bên phải lớn hơn 1000.
 • Hai bên không có quan hệ kết nghĩa.
 • Trong hành trang của hai bên đều có một chỗ trống.  
 • Danh hiệu của hai bên đều chưa đầy.  
 • Cần phải chi một khoản tiền vàng nhất định. 

Cách thức kết hôn

  • Tổ đội nam nữ đối thoại với Nguyệt Lão (139,182) ở Lạc Dương se duyên phu thê.

Tan Thien Long 3D

  • Sau khi hoàn thành kết hôn ở chỗ Nguyệt Lão, Nguyệt Lão sẽ nhắc nhở các hạ đến Hỷ Lai Lạc (273,236) ở Lạc Dương để tuần du hôn lễ.

Tan Thien Long 3D

 • Phu thê mới cưới vừa đi sẽ tung hỷ bao. Người nhặt mở hỷ bao ra có thể nhận được một số vật phẩm. 

Thiệp mời dự hôn lễ

  • Có thể mua thiệp mời ở chỗ Nguyệt Lão.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

 • Người có thiệp mời gặp Hỷ Lai Lạc đổi lấy quà tặng. Đẳng cấp thiệp mời càng cao khả năng có được bảo thạch và số tiền nhận được càng lớn. 
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn