Trang Bị Trân Thú

Top

Trân Thú như được thổi thêm luồng sinh khí mạnh mẽ khi bằng hữu hoàn toàn có thể trang bị cho chúng những bộ full cực kỳ ngộ nghĩnh và tràn đầy sức mạnh. 

Tan Thien Long 3D

 • Trang bị Trân Thú bao gồm 3 cấp độ: 75 - 85 - 95.
 • Mỗi bộ trang bị sẽ có 5 món: Trân Thú Thể Giáp, Trân Thú Diện giáp, Trân Thú Vũ Khí, Trân Thú Hạng Khuyên và Trân Thú Hộ Phù.
 • Khi trang bị đủ tất cả, Trân Thú sẽ được nâng cao năng lực chiến đấu và xuất hiện những hiệu ứng kỹ năng đặc biệt.
 • Tham gia thu phục Thập Nhị Sát Tinh tại Đại Lý, bằng hữu sẽ có cơ hội nhận được trang bị Trân Thú bất kỳ cấp độ 75. Và để có được trang bị Trân Thú cấp 85 - 95, bằng hữu cần phải có Thánh Thú Lân.

Tan Thien Long 3D

 • Phân giải một món trang bị Trân Thú bất kỳ tại Phòng Chủ Vân San San (248,184) tại Tô Châu sẽ có Thánh Thú Lân.

Tan Thien Long 3D

 • Có Thánh Thú Lân, Vân San San sẽ đổi cho các vị trang bị Trân Thú cao cấp như mong muốn. 
  • 30 Thánh Thú Lân đổi được 1 trang bị Trân Thú cấp 85.
  • 100 Thánh Thú Lân đổi được 1 trang bị Trân Thú cấp 95.

Tan Thien Long 3D

 • Thánh Thú Lân còn có công dụng giúp bằng hữu thăng cấp sao cho trang bị Trân Thú.

Tan Thien Long 3D

Bằng hữu nên lưu ý tính cách và loại hình công kích của Trân Thú vì nếu được trang bị một cách phù hợp, Trân Thú của bằng hữu sẽ cực kỳ mạnh mẽ.

Lưu ý: Trang bị có dòng Có thể phân giải và Có thể thăng cấp sao mới thực hiện được.

Tan Thien Long 3D

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn