Điêu Văn Trang Bị

Top

Trang bị không tự nhiên mà có sức mạnh. Bằng hữu sẽ phải mất nhiều thời gian, công sức để cường hóa, bồi dưỡng, khảm nạm, chạm khắc để sở hữu kỳ trân dị bảo hỗ trợ thêm uy lực võ công của mình.

Tính năng điêu văn trang bị sẽ giúp bằng hữu thỏa lòng mong đợi của bằng hữu.

Điêu văn trang bị ở đâu?

Bằng hữu đến tìm Đại sư Trương Hàng Long, hiện đang ẩn cư tại [320; 311] Lạc Dương.

Tan Thien Long 3D

Hiện tại Điêu Văn bao gồm 2 loại là Hồng Sắc Điêu Văn và Lam Sắc Điêu Văn. Hồng Sắc Điêu Văn có thể sử dụng để khắc lên Hài, Yêu Đái, Giới Chỉ và Hộ Phù. Lam Sắc Điêu Văn có thể sử dụng để khắc lên Hạng Liên. 

Tan Thien Long 3D

Sở hữu Điêu Văn như thế nào?

Đầu tiên bằng hữu cần phải có Đồ Tường Điêu Văn (Bằng hữu có thể sở hữu khi tham gia phụ bản Tàng Kinh Các hoặc mua ở tiệm nguyên bảo).

Tan Thien Long 3D

Trên mỗi tấm đồ tường sẽ có hướng dẫn cần nguyên liệu phụ nào để hợp thành Điêu Văn như hình dưới.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Nguyên liệu phụ để hợp thành Điêu Văn thông thường là Hoàng Chỉ và Đan Thanh. Bằng hữu có thể tìm thấy Đan Thanh tại thương tiệm Kỳ Trân Dị Bảo trong Tiền Trang hoặc nhận được khi tham gia phụ bản Tàng Kinh Các.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Mỗi tấm đồ tường chỉ có giá trị sử dụng trong 30 ngày. Điêu Văn sau khi được hợp thành sẽ là vật phẩm có thể sử dụng vĩnh viễn.

Khắc Điêu Văn như thế nào?

Muốn khắc Điêu Văn lên trang bị, bằng hữu mang Điêu Văn và trang bị tương ứng cùng đạo cụ Điêu Văn Thực Khắc Dung Tễ (bán trong Tiệm Nguyên Bảo) đến tìm đại sư Trương Hàng Long để Điêu Văn Thực Khắc.

Tan Thien Long 3D

Một trang bị chỉ có thể khắc 1 Điêu Văn. Nếu bằng hữu khắc Điêu Văn lên trang bị đã được Điêu Văn thì Điêu Văn cũ sẽ bị mất đi và thay vào đó là Điêu Văn mới. Thế nên nếu muốn giữ lại Điêu Văn cũ trước khi khắc Điêu Văn mới, bằng hữu cần phải Tháo Điêu Văn đó ra khỏi trang bị.

Tháo Điêu Văn cần đạo cụ gì?

Để Tháo Điêu Văn, bằng hữu mang trang bị đã được Điêu Văn và đạo cụ Dung Kim Phấn đến tìm Trương Hàng Long, ông ta sẽ giúp bằng hữu thực hiện công đoạn này.

Tan Thien Long 3D

Điêu Văn sau khi tháo khỏi trang bị vẫn sẽ giữ nguyên đẳng cấp hiện tại và những chỉ số sau khi đã được Cường Hóa. Điêu Văn khi tháo khỏi trang bị sẽ cố định.

Cách cường hóa điêu văn

Điêu Văn sau khi khắc lên trang bị của bằng hữu đều mang cấp 1, để tăng đẳng cấp cho Điêu Văn bằng hữu cần Cường Hóa và cường hóa càng cao thì đẳng cấp điêu văn càng cao và điểm thuộc tính của điêu văn cũng càng tăng cao đáng kể.

Mức cường hóa cao nhất của Điêu Văn là mức 10 và sau khi cường hóa điêu văn sẽ cố định.

Tan Thien Long 3D

Để Cường Hóa Điêu Văn, bằng hữu mang trang bị đã được điêu văn cùng Kim Tàm Ty đến tìm Trương Hàng Long, ông ta sẽ giúp bằng hữu Cường Hóa. Kim Tàm Ty có rất nhiều tại thương tiệm Kỳ Trân Dị Bảo.

Tan Thien Long 3D

Cường Hóa Điêu Văn có tỷ lệ thành công đến 100%, bằng hữu muốn Cường Hóa lên cấp mấy thì chỉ cần mang đủ số lượng Kim Tàm Ty cần thiết được báo trên trang bị điêu văn của bằng hữu.

Điêu Văn cố định ảnh hưởng đến trang bị như thế nào?

Điêu Văn cố định hoàn toàn không ảnh hưởng đến trang bị nếu trang bị đó là trang bị Trùng Lâu. Chẳng hạn khi bằng hữu tháo điêu văn trên Trùng Lâu, điêu văn ấy sẽ bị cố định, mang điêu văn cố định này khắc lên trang bị Trùng Lâu hoàn toàn không bị cố định. Còn lại các trang bị khác đều cố định.

Khi cường hóa Điêu Văn trên một trang bị thì điêu văn sẽ bị cố định và trang bị ấy thì không bị cố định. Đặc biệt, khi tháo điêu văn có cường hóa cấp 4 trở lên thì điêu văn sẽ ấy sẽ thành vật phẩm Quý Trọng. 

Tan Thien Long 3D

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn