Kết bái

Top

Bôn tẩu giang hồ bằng hữu rất cần nhiều mối quan hệ. Nếu đã tìm được hảo hữu như ý hoặc tri kỷ hợp ý có thể đồng tâm kết bái để chặng hành trình khám phá Tân Thiên Long 3D ngày càng trở nên dễ dàng hơn.

Điều kiện kết nghĩa

  • Số người kết nghĩa phải từ 2-6.
  • Mức độ hữu hảo giữa hai người bất kì trong toàn bộ thành viên kết nghĩa phải ≥ 1000 (muốn tăng độ hữu hảo có thể thông qua phương thức cùng bạn hữu lập đội đánh quái).
  • Giữa tất cả các thành viên kết nghĩa không được tồn tại các mối quan hệ như: Sư - Đồ, Phu - Thê.
  • Giữa tất cả các thành viên kết nghĩa không được có quan hệ kết nghĩa từ trước.
  • Tất cả thành viên kết nghĩa cần phải lập thành một đội.
  • Phí kết nghĩa tốn 10 lượng vàng.

Cách kết nghĩa

    • Đội trưởng tìm Trần Phu Chi (144,68) - Lạc Dương > Kết bái.

Tan Thien Long 3D

  • Tất cả thành viên đồng ý, việc kết nghĩa hoàn thành. Đội trưởng có thể trả phí 5 lượng vàng để nhận danh hiệu sau khi kết bái thành công.
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn