Yến Tử Ổ

Top

Dã tâm của Mộ Dung Phục quá lớn. Ở Yến Tử Ổ, y đã chiêu binh mãi mã, kết cấu thế lực, mưu đồ tạo phản. Triều đình đang rất lo lắng vì quân lực của y rất mạnh mẽ, hậu quả sẽ khôn lường, giang sơn sẽ binh biến, bá tánh lầm than.

Võ công của bằng hữu cao cường, liệu người có cao kiến gì không? Hay người đã có kế sách chu toàn để thảo phạt Yến Tử Ổ?

NPCs liên quan

NPC Lý Cương (70,119) - Thái Hồ.

Tan Thien Long 3D

Nội dung hoạt động

Tổ đội ít nhất 3 người, mỗi ngày có 3 cơ hội khiêu chiến phụ bản.

Tan Thien Long 3D

Thế lực Mộ Dung Phục không phải tầm thường. Bằng hữu để ý nhiều biến hóa khôn lường và âm mưu thâm độc của hắn.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Đồn rằng, Yến Tử Ổ cất giữ nhiều kỳ trân dị bảo. Bằng hữu nhớ điều tra thật kỹ!

Tan Thien Long 3D

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn