Công Nghệ

Top

Lương thực luôn cần thiết đối với nhu cầu con người. Trong Tân Thiên Long 3D, bằng hữu cần phải có kỹ năng trồng trọt, tự tạo nguồn cung lương thực cho chính bản thân mình.

Đối thoại với Long Tam Thiếu ở Lạc Dương (157,286) để học nghệ.

Tan Thien Long 3D

Nguyên liệu để học công nghệ có được từ khai khoáng hoặc săn bắt quái.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Bằng hữu có thể mua sách kỹ thuật đúc tạo ra vũ khí tại thương gia đạo cụ, hoặc có thể nhận được khi săn bắt quái.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Để học kỹ năng hãy nhấn Alt+S > Mở bảng kỹ năng > Kỹ năng sống > Công nghệ > Chế tạoThao tác này chỉ thực hiện được khi đứng gần tiệm công nghệ.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Khi cần nâng trình công nghệ, bằng hữu cũng có thể gặp Long Tam Thiếu để nâng trình. Hoặc Tăng Tam Tỉnh ở Tô Châu (206,224) và Lỗ Minh Nguyệt ở Đại Lý (21,189).

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn