Tứ Tuyệt Trang

Top

Người của Tứ Tuyệt Trang tinh thông cầm - kỳ - thi - họa nhưng lại dùng thủ đoạn hiểm ác để đoạt lấy bí bảo từ nghĩa phụ của Phan Thanh Thanh. Bằng hữu thân là hào hiệp giang hồ lẽ nào lại bỏ qua chuyện này.

Nếu được tương trợ, tỷ tỷ Phan Thanh Thanh hẳn sẽ ghi lòng tạc dạ tấm lòng trượng nghĩa của bằng hữu!

NPCs liên quan

    • Phan Thanh Thanh (195,214) - Tô Châu.

Tan Thien Long 3D

Nội dung hoạt động

Tổ đội 3 người chơi cấp độ 70 trở lên. Mỗi ngày chỉ có thể nhận nhiệm vụ tối đa 2 lần.

Tan Thien Long 3D

Bằng hữu cần cẩn trọng. Tổ đội phải sát cánh bên nhau vì người của Tứ Tuyệt Trang không phải tầm thường, lại thêm nhiều thủ đoạn hiểm ác.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D 

Thân chúc Quý bằng hữu thành công.

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn