Sư - Đồ

Top

Bằng hữu là người mới? Đừng lo lắng và bỡ ngỡ với Tân Thiên Long 3D. Tính năng Sư - Đồ sẽ giúp bằng hữu tầm sư học nghệ và hiểu rõ hơn những đặc sắc của trò chơi. Sau khi bái sư, bằng hữu sẽ nhận được thêm nhiều quyền lợi khác nữa.

Điều kiện bái sư

 • Đệ tử phải đạt cấp 10 trở lên.
 • Đẳng cấp của sư phụ phải cao hơn đẳng cấp của đồ đệ từ 10 cấp trở lên.
 • Đẳng cấp sư đức của sư phụ ít nhất cũng phải là sư phụ sơ cấp.
 • Phải là hảo hữu của nhau mới có thể kết bái sư đồ.

Cách bái sư/Nhận đệ tử

  • Tổ đội Sư - Đồ đến gặp Nhiếp Chính (139,132) - Đại Lý.

Tan Thien Long 3D

 • Đồng ý, hai bên chính thức có quan hệ Sư – Đồ.

Đẳng cấp sư đức

 • Bằng hữu gặp Nhiếp Chính để nâng cấp sư đức để trở thành sư phụ sơ cấp. Việc này sẽ tốn một lượng điểm thiện ác nhất định.
Đẳng cấpSố đệ tử được thu nhậnĐiểm Thiện ác cần nộp
Sư phụ sơ cấp 2 500
Sư phụ trung cấp 3 5.000
Sư phụ cao cấp 5 25.000
Nhất Đại Danh Sư 8 50.000

Phần thưởng bái sư

 • Sau khi người chơi bái sư, kinh nghiệm nhận được trong chiến đấu sẽ tăng 10%.
 • Nếu Sư-đồ lập đội luyện cấp, kinh nghiệm lấy được trong chiến đấu của đồ đệ tăng 20%.
 • Khi Sư- Đồ cùng luyện cấp, nếu phù hợp quy tắc lấy điểm Thiện ác, điểm số Thiện ác sẽ tăng 3.
 • Sư phụ nhận nhiều đồ đệ cũng không làm điểm Thiện ác tăng thêm.
 • Khi đệ tử đạt đến đẳng cấp nhất định, gia nhập Bang phái, môn phái, sư phụ sẽ được thêm phần thưởng kinh nghiệm.

Kinh nghiệm cống hiến

 • Khi đệ tử đạt hơn cấp 30, một phần điểm số kinh nghiệm sẽ lưu lại chỗ NPC Nhiếp Chính. Sư phụ có thể đến chỗ Nhiếp Chính để nhận thưởng kinh nghiệm.
 • Điểm kinh nghiệm cống hiến tối đa là 8000000. Vượt quá 8000000 sẽ không cống hiến cho sư phụ nữa.

Hủy quan hệ Sư-Đồ

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn