Sinh Con

Top

Phu thê đồng hành ngần ấy năm, chia ngọt sẻ bùi gần như tất cả thì cũng đã đến lúc gắn kết giao duyên để sinh con. Con cái là tinh túy kế thừa từ cha mẹ nên lĩnh hội được rất nhiều kỹ năng. Nếu được chăm sóc tỉ mỉ thì con cái sau này sẽ hỗ trợ cho vợ chồng rất nhiều.

Tân Thiên Long 3D sẽ giúp Quý bằng hữu trải nghiệm chức năng sinh con vô cùng lý thú.

Cầu tự sinh con

 • Phu thê từ cấp 50 trở lên tổ đội đến gặp Trưởng Tôn Bà Bà (143,176) - Lạc Dương, dùng phẩm Búp Bê Gốm (mua tại Trưởng Tôn Bà Bà) để thực hiện cầu tự.
 • Tan Thien Long 3D

 • Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ được Trưởng Tôn Bà Bà đưa ra thì 2 phu thê sẽ nhận được con.

LƯU Ý

 • Các trạng thái nhận được trong chuỗi nhiệm vụ có thời gian duy trì trong 5 ngày. Nếu sau 5 ngày không hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, quá trình cầu tự sẽ thất bại.
 • Trong quá trình phu thê cầu tự, nếu ly hôn sẽ khiến quá trình cầu tự thất bại.
 • Mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành một nhiệm vụ trong quá trình cầu tự.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận được một con.

Nuôi con

  • Mở giao diện con để có thể sử dụng các thao tác.
   • Cấp 1 đến cấp 30 là giai đoạn sơ sinh.
   • Cấp 31-60 là giai đoạn lọt lòng.
   • Cấp 61-90 là giai đoạn chập chững.

Tan Thien Long 3D

  • Mỗi ngày, phu thê tới gặp Mộc Tử Tỷ Tỷ (150,186) - Lạc Dương để nhận nhiệm vụ Lòng phụ mẫu. Hoàn thành nhiệm vụ để phát triển con.
  • Mỗi ngày chỉ có thể nhận 5 lần nhiệm vụ.

Tan Thien Long 3D

  • Con sau khi bước vào giai đoạn chập chững sẽ ngẫu nhiên lĩnh ngộ 4 trong số các thuộc tính: kháng hỏa, kháng độc, kháng băng, kháng huyền, giảm kháng hỏa, giảm kháng độc, giảm kháng băng, giảm kháng huyền.
  • Khi con phát triển tới giai đoạn cấp 31, sẽ có thể tiến hành bắt đầu tu dưỡng học tập:

Tan Thien Long 3D

Nhận nghĩa tử

  • Bằng hữu độc thân cấp 50 trở lên đến gặp Trương Đại Thúc (153,184) - Lạc Dương để xin nhận con nuôi.

Tan Thien Long 3D

 • Trương Đại Thúc yêu cầu bằng hữu phải có Đồ Chơi Ái Tâm để có được tư cách nhận con nuôi. Đạo cụ này có sẵn tại Trương Đại Thúc, bằng hữu có thể mua tại đây.
 • Sau đó bằng hữu phải trải qua chuỗi nhiệm vụ khảo nghiệm của chính Trương Đại Thúc đặt ra. Hoàn tất bằng hữu sẽ nhận được con nuôi.

LƯU Ý

 • Các trạng thái nhận được trong chuỗi nhiệm vụ có thời gian duy trì trong 5 ngày. Nếu sau 5 ngày không hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, quá trình xin con nuôi sẽ thất bại.
 • Trong quá trình xin con nuôi, nếu bằng hữu kết hôn thì việc xin con nuôi sẽ thất bại.
 • Mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành một nhiệm vụ trong quá trình nhận con nuôi.

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn