Cách Đổi Nguyên Bảo

Top

Rủng rỉnh hầu bao, bạc dồi dào, tiếp theo bằng hữu có thể đổi Bạc thành Nguyên Bảo để có thể mua sắm mọi trân phẩm trong Tiệm Nguyên Bảo.

  • Hệ thống tiền tệ trong Tân Thiên Long được dùng chung cho 2 phiên bản 3D và 2D.
  • Nếu đổi Bạc ở phiên bản 2D thì cũng sẽ bị trừ số bạc tương ứng trong phiên bản 3D và ngược lại.

Cách đổi Bạc thành Nguyên Bảo như sau:

Bước 1

Cấp 10 trở lên, bằng hữu đến Lạc Dương gặp Tiền Trang Tiếp Ứng Sứ - Kim Lục Gia (303,314) để đến Tiền Trang.

Chọn nói chuyện với Kim Lục Gia, chọn Phía trước là Tiền trang tổng bộ.

Bước 2

Đến gặp Nguyên Bảo Thương Nhân - Tôn Tiến Bảo.

Bước 3

Nói chuyện với Tôn Tiến Bảo, chọn Dùng Bạc đổi Nguyên Bảo.

Nhập số Nguyên Bảo bạn muốn đổi. Tỷ lệ quy đổi là 75 Bạc = 1 Nguyên Bảo.

Tối đa mỗi lần đổi được 9999 Nguyên Bảo. Tối đa số Nguyên Bảo giữ trong người là 999,999 Nguyên Bảo.

Bằng hữu đã có thể yên tâm du hiệp giang hồ rồi đấy!

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn