Ảo Hóa Trân Thú

Top

Nhằm tăng thêm nét hấp dẫn, đồng thời giúp anh hùng hào kiệt có thể gia tăng tối đa sức mạnh tiềm ẩn của Trân Thú, A Châu đã cho ra mắt tính năng hoàn toàn mới: Ảo hóa Trân Thú.

Chỉ có Trân Thú bảo bảo hoặc Trân Thú biến dị ngộ tính 5 mới có thể Ảo Hóa.

Tác dụng ảo hóa Trân Thú

 • Thay đổi hình dạng Trân Thú. Nếu không thích đổi hình dạng mà chỉ cần tăng điểm linh tính, bằng hữu có thể chọn giữ nguyên hình dạng Trân Thú.

Tan Thien Long 3D

 • Tăng điểm linh tính cho Trân Thú. Linh tính càng cao thì tư chất càng tăng. Nâng cao linh tính cũng tương tự nâng cao Ngộ Tính nhưng cần có đạo cụ khác.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Trân Thú có mức linh tính 5 và 10 với 2 chỉ số tư chất hoàn toàn khác biệt

 • Trân Thú cấp 85 - 95 sau khi ảo hóa có thể nhận được một hình dạng mới đẹp hơn, đó là hình dạng của một số boss như: Tôn Mỹ Mỹ, Băng Yêu, Viễn Cổ Kỳ Hồn, Tần Vương,…
 • Trân Thú từ cấp 5 tới 75 thì sẽ không nhận được vẻ ngoài mới nhưng vẫn có thể ảo hóa để tăng linh tính. 

Ảo hóa như thế nào?

 • Tìm đến Vân Tư Nhi (175,240) Tô Châu hoặc Vân Hề Hề (110,120) Lâu Lan

Tan Thien Long 3D

 • Chọn thú bảo bảo hoặc Trân Thú biến dị ngộ tính 5 để đưa vào Ảo Hóa. Lưu ý là phải có đạo cụ Trân Thú Huyễn Hóa Đan.

Tan Thien Long 3D

 • Trước khi ảo hóa, bằng hữu sẽ có 2 lựa chọn:
   • Nếu muốn Trân Thú sau khi ảo hóa sẽ thay đổi hình dạng, bằng hữu chọn Vẻ ngoài mới của Trân Thú.
   • Nếu muốn Trân Thú sau khi ảo hóa không thay đổi hình dạng, bằng hữu chọn Kế thừa vẻ ngoài của Trân Thú.

  Tan Thien Long 3D

Cách sở hữu Trân Thú Huyễn Hóa Đan

 • Đạo cụ Trân Thú Huyễn Hóa Đan có thể tìm thấy ở Nguyên Bảo Tiền Trang 
 • Hoặc sưu tầm Trân Thú Huyễn Hóa Đan Toái Phiến trong phụ bản Ác Tặc, Thiên Giáng Kỳ Thú.Mang Trân Thú Huyễn Hóa Đan Toái Phiến tìm đến  NPC Vân Tư Nhi (175; 240) Tô Châu hoặc Vân Hề Hề (110; 120) Lâu Lan để hợp thành Trân Thú Huyễn Hóa Đan (hao tốn 10 Toái Phiến và 2 Giao Tử).

Tan Thien Long 3D

Nâng cao Linh Tính Trân Thú

 • Linh tính Trân Thú có thể nâng cao tối đa đến cấp 10, tương tự như ngộ tính.
 • Để nâng cao linh tính phải có đạo cụ Linh Thú Tinh Phách (mua tại Tiền Trang hoặc tham gia phụ bản Ác Bá).

Tan Thien Long 3D

 • Mang Linh Thú Tinh Phách đến NPC Vân Tư Nhi (88; 143) Tô Châu hoặc Vân Hề Hề (110; 120) Lâu Lan để tăng ảo hóa linh tính Trân Thú.

Tan Thien Long 3D

  • Ngoài ra, bằng hữu có thể trả 1 số Kim nguyên bảo cần dùng trực tiếp tăng cấp Linh Tính Trân Thú đến mức tối đa.

Tan Thien Long 3D

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn