Trấn Phái Thần Binh

Top

Trấn Phái Thần Binh sức mạnh tột đỉnh qua tất cả tinh túy của đất trời. Thập phái đã uy phong, nay lại càng thêm dũng mãnh bội phần bởi mỗi môn phái sẽ có 3 thanh thần binh với các chức năng hoàn toàn khác nhau như: Hấp huyết, hấp khí, suất bán, đả nộ, phá trán, hư nhược và gia tăng tất cả các thuộc tính.

Mỗi thanh thần binh đều có những tính chất phụ cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên, để sở hữu thần binh không phải là điều dễ dàng!

Làm thế nào để có thể sở hữu Thần Binh 102?

Sau khi thu phục Lý Thu Thủy trên đỉnh Phiêu Miễu Phong, hào kiệt sẽ có cơ may nhận được Tàn Khuyết Thần Tiết cấp 7.

Tan Thien Long 3D

Sau đó dùng 20 Tân Mãng Thần Phù cấp 7 vật phẩm chỉ có khi giết chết Boss tại các nhiệm vụ Liên Hoàn, Diệt Phỉ Kính Hồ và Thiên Long Túc Cầu.....để hồi phục Tàn Khuyết Thần Tiết thành Liên Nhung Thần Tiết.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Hình ảnh một số Trấn Phái Thần Binh

Tan Thien Long 3D

Thần binh trấn phái Nga My - Đại Châu Lam Dạ

Tan Thien Long 3D

Thần binh trấn phái Mộ Dung- Đại Yến Vận Chương

Tan Thien Long 3D

Trấn phái thần binh Minh Giáo - Đại Hạ Long Tước

Tan Thien Long 3D

Trấn phái thần binh Võ Đang - Đại Thương Trần Ảnh

Tan Thien Long 3D

Thần binh trấn phái của Thiếu Lâm - Đại Đường Côn Nhạc

Tan Thien Long 3D

Thần binh trấn phái của Tiêu Dao - Đại Tống Quân Sầm

Tan Thien Long 3D

Thần binh trấn phái của Thiên Sơn - Đại Tùy Ngưng Sương

Tan Thien Long 3D

Thần binh trấn phái Thiên Long - Đại Hán Hoằng Cương

Tan Thien Long 3D

Thần binh trấn phái Cái Bang - Đại Tần Phong Đích

Tan Thien Long 3D

Thần binh trấn phái Tinh Túc - Đại Tấn Tinh Ngân

Tan Thien Long 3D

Thần binh trấn phái Đường Môn - Đại Lương Bích Thiên

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn