Tự Tìm Đường

Top

Dĩ nhiên, người mới không thể nào nhớ hết tất cả vị trí của tất cả NPC và khu vực mua bán tại Tân Thiên Long 3D. Nhưng không sao, Ngữ Yên tận tâm chỉ dẫn ngay sau đây cách tìm đường và tra cứu địa lý cho tân thủ.

Bấm chọn vào vị trí như hình bên dưới sẽ thấy danh mục các NPCs và khu vực lân cận.

Tan Thien Long 3D

Bấm chọn vào từng NPC muốn tìm, bằng hữu sẽ được tự động đưa đến nơi!

Tan Thien Long 3D

Đôi lúc cần nhìn xa trông rộng Tân Thiên Long 3D, bằng hữu có thể phóng to bản đồ.

Tan Thien Long 3D

Từ đây có thể biết hết thâm sơn cùng cốc hoặc vị trí của đồng đội.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn