Bồi Dưỡng Trang Bị

Top

Sức mạnh của những món trang bị yêu quý trên người bằng hữu sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới mà chắc chắn, các vị sẽ cực kỳ bất ngờ và thích thú.

Các hạ hãy tìm Mộ Bạch [363;243] tại Tô Châu. Tông Sư sẽ giúp các hạ việc bồi dưỡng trang bị!

Tan Thien Long 3D

Tôi luyện trang bị

 • Trang bị phù hợp: Trùng Lâu (trừ Trùng Lâu Phản không cố định), trang bị 8x 9x có được từ chế tạo hoặc event.
 • Nguyên liệu cần thiết: Ly Hỏa.
 • Sau khi tôi luyện sẽ nhận được các Thuộc Tính Tinh Thông ngẫu nhiên, nếu không vừa ý với thuộc tính nhận được có thể tiếp tục tôi luyện cần tiêu hao 10 Ly Hỏa cho mỗi lần tôi luyện.
 • Ngoài ra, có thể khóa định tối đa 2 trong 3 thuộc tính khi tôi luyện lại, Ly Hỏa tiêu hao tăng theo số lượng thuộc tính khóa định.
 • Phẩm chất và cấp độ của trang bị sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các chỉ số thuộc tính tinh thông. Thuộc tính tinh thông của trang bị trước và sau khi cải thiện như nhau.
 • Sử dụng Ly Hỏa cố định sẽ làm trang bị trở thành cố định trừ Trùng Lâu Đới và Chân Trùng Lâu Giới.
 • Trang bị Trùng Lâu sau khi tôi luyện không thể lưu giữ trong thương hội, không thể giao dịch.

Nâng cấp thuộc tính tinh thông

 • Nguyên liệu tiêu hao: Kim Tinh Thạch.
 • Có thể nâng cấp tối đa là 100, cấp càng cao Kim Tinh Thạch tiêu hao cang lớn.
 • Thuộc tính tinh thông không ảnh hưởng tới Chân Nguyên.
 • Thuộc tính tinh thông sau khi thăng cấp, có thể Tôi Luyện lại, vẫn giữ nguyên cấp độ.

Tan Thien Long 3D

Chuyển dời thuộc tính tinh thông

 • Có thể dời thuộc tính từ trang bị này sang trang bị khác cùng vị trí (ví dụ: phù -> phù, uyển -> uyển), bao gồm cả Trùng Lâu.
 • Trang bị cố định sau khi chuyển dời thuộc tính sang trang bị khác cũng sẽ bị cố định (trừ Trùng Lâu Giới, Ngọc, Liên).

Hóa giải trang bị

 • Trang bị phù hợp: Trang bị 8x 9x, 6 sao trở lên có được từ chế tạo hoặc event.
 • Nguyên liệu nhận được: Ly Hỏa.
 • Trang bị cố định khi hóa giải sẽ nhận được nguyên liệu cố định.
 • Nguyên liệu nhận được tăng theo đẳng cấp và phẩm chất trang bị.
 • Trang bị đã cải thiện không thể tiến hành hóa giải.
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn