Thần Binh Hải Vực

Top

Tất cả bằng hữu đang sở hữu thần khí cấp 86 - 96 - 102 có 6 sao thì hoàn toàn có thể tiến hành thăng cấp thần khí. Lưu ý là thăng cấp lên 7 sao, hình dạng thần khí vẫn như cũ, chỉ khi lên 8 sao thì hình dạng mới thay đổi và lúc đó, chúng mới thực sự được gọi là Tuyệt Thế Thần Binh.

Thăng cấp thần khí cần thực hiện qua 3 quá trình: Thông Linh, Khế Hợp, Thăng Sao.

Thông linh thần khí

Vật phẩm cần thiết: Tụ Linh Thạch.

Tan Thien Long 3D

Hãy đến NPC Sào Vân Chiêu [162; 126] tại Phụng Minh Trấn để nhận nhiệm vụ "Linh Thạch Khoáng Trung Kỳ Trân Tàng".

Tan Thien Long 3D

Đến Vô Nhai Tử [209;217] tại Phụng Minh Trấn để trả nhiệm vụ, bằng hữu sẽ nhận được Tụ Linh Thạch.

Tan Thien Long 3D

Mang thần khí 6 sao và Tụ Linh Thạch đến tìm Âu Dã Thanh [196;215] tại Phụng Minh Trấn, ông ta sẽ giúp bằng hữu Thông Linh Thần Khí.

Tan Thien Long 3D

Sau khi Thông Linh, thần khí vẫn bảo lưu cường hóa, khảm nạm, đục lỗ, khắc danh, tư chất, điêu văn, độ bền và loại hình thuộc tính.

Thần khí hợp thể

Thần khí sau khi Thông Linh thì mới có thể tiến hành Khế Hợp. Bằng hữu cần tiêu hao Huyền Binh Thạch để tăng độ Khế Hợp.

Tan Thien Long 3D

Thần khí có độ Khế Hợp đạt mức 9 thì mới có thể tiến hành thăng cấp sao.

Thần khí sau khi Khế Hợp sẽ bảo lưu tất cả chỉ số và thuộc tính.

Thăng sao thần khí

Để thực hiện, bằng hữu cần có Thần Khí đạt độ Khế Hợp 9.

Thần khí 6 sao Khế Hợp 9 nếu muốn thăng thành 7 sao sẽ tiêu hao 1 Nữ Oa Thạch. Thần khí 7 sao Khế Hợp 9 nếu muốn thăng thành 8 sao sẽ tiêu hao 1 Nữ Oa Thần Thạch.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Thần Khí sau khi thăng sao sẽ tăng thuộc tính và kỹ năng kèm theo. Giữ nguyên cường hóa, khảm nạm, đục lỗ, khắc danh, tư chất, điêu văn, độ bền và thuộc tính.

Khi hết độ bền, có thể dùng Tân Mãng Thần Phù cấp tương ứng để sửa tại NPC Âu Dã Thanh [196;215] Phụng Minh Trấn.

Tất cả các thần khí chỉ có thể thăng đối đa lên 8 sao. Thần khí sau khi thăng lên 8 sao sẽ thay đổi hình dạng bên ngoài

Tan Thien Long 3D

Phụ lục nguyên liệu (cần xem)

Tụ Linh Thạch

Hoàn thành nhiệm vụ Sưu Tập Linh Thạch tại NPC Sào Vân Chiêu [163,127] Phụng Minh Trấn sẽ nhận được 1 lần duy nhất.

Hoặc bằng hữu cũng có thể dùng 3 Huyền Binh Thạch để hợp thành 1 viên Tụ Linh Thạch cố định. Thực hiện tại Vô Nhai Tử [209;217] tại Phụng Minh Trấn.

Tan Thien Long 3D

Huyền Binh Thạch

Vật phẩm này có được thông qua: Q. Tứ Tuyệt Trang, hoạt động Cửu Lê Xâm Nhập - Khiêu Chiến Cửu Lê Đầu Lĩnh.

Tan Thien Long 3D

Nữ Oa Thạch

Có được thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ tại NPC Vô Nhai Tử [210;218] tại Phụng Minh Trấn. Lưu ý là bằng hữu phải có Thần Khí 6 sao đã được Khế Hợp lên 9 thì mới có thể nhận được nhiệm vụ.

Tan Thien Long 3D

Sau khi nhận nhiệm vụ, bằng hữu sẽ có được Nạp Khí Hồ Lô ở ô đạo cụ. Mang hồ lô tới Huyền Hải để thu thập 6 loại Cửu Lê Nguyên Khí là hoàn thành nhiệm vụ.

Tan Thien Long 3D

Cửu Lê Nguyên Khí có được từ việc hạ Boss Cửu Lê Đầu Lĩnh và chúng chỉ tồn tại 90 giây sau khi xuất hiện, nếu không dùng hồ lô để thu thập thì chúng sẽ biến mất.

Nữ Oa Thần Thạch

Có được thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ tại NPC Vô Nhai Tử [210;218] tại Phụng Minh Trấn. Lưu ý là bằng hữu phải có Thần Khí 7 sao đã được Khế Hợp lên 9 thì mới có thể nhận được nhiệm vụ.

Tan Thien Long 3D

Sau khi nhận nhiệm vụ, bằng hữu sẽ có được Hóa Khí Hồ Lô ở ô đạo cụ. Mang hồ lô tới Huyền Hải để thu thập 6 loại Cửu Lê Nguyên Khí là hoàn thành nhiệm vụ.

Tan Thien Long 3D

Cửu Lê Chân Khí có được từ việc hạ Boss Cửu Lê Tộc Trưởng và chúng chỉ tồn tại 90 giâysau khi xuất hiện, nếu không dùng hồ lô để thu thập thì chúng sẽ biến mất.

Hình ảnh thần binh

Tan Thien Long 3D

Thái Cổ Phiêu Linh +  Cửu Tiêu Diệm Dương

Tan Thien Long 3D

Vô Tướng Tuyệt Tung + Mạt Thế Vương Quyền

Tan Thien Long 3D

Hồng Hoang Long Vũ + Đại Diễn Thiên Huyền

Tan Thien Long 3D

Đạt Ma Nhất Thán + Ỷ Thiên Trường Sinh

Tan Thien Long 3D

Lục Đạo Hoàng Tuyền + Vạn Thế Khô Vinh

Tan Thien Long 3D

Diệt Ảnh Thiên Tru

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn